☆ منتظر چیزی نباش بیا تو ☆

هی دنیا

آغوش


آغوش کسی را دوست دارم  ...

که بوی بی کسی بدهد

نه بوی هرکسی ...


محمد .هیچکس
۲۳ نظر
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان