☆ منتظر چیزی نباش بیا تو ☆

حــرفـــ دلــــ......


حرف دلم تقدیم به فا ..

روزی که دیدمت آرام خندیدم
به خود گفتم:زندگی
زیبا بود...
آه...
... ولی افسوس او مرا هرگز ندید
حتی پرپر شدنم را در جلوی پاهانش
روزی که رفت من هم رفتم
او به دوام و من به فنا
کاش هرگز او را نمیدیدم کاش
روزی که دیدمش دنیا آبی بود

علیرضا بغض
۳۷ نظر
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان