☆ منتظر چیزی نباش بیا تو ☆

سهم من از تو


سهم من از تو


ذوق نیست


عشق نیست


اشتیاق نیست


همان دلتنگی بی پایان است


که روزها دیونه ام میکند


علیرضا بغض
۱۷ نظر
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان